blast design

Transtronic have the reseller rights for Blast design only in Sweden, therefore this information is only available in Swedish.

För att utföra en säker och kostnadseffektiv sprängning är det viktigt att samla in tillförlitliga uppgifter om stuffen.
Vår moduluppbyggda produktlinje ger möjlighet att utföra alla nödvändiga mätningar som 2D profilering, 3D mätning och borrhålsavvikelse för att planera en säker och kostnadseffektiv sprängning.
Skanna stuffen.
Gör en borrplan med full kontroll på försättningen.
Sätt ut salvan direkt på berget eller importera till en rigg med maskinstyrning.
Borra salvan och mät hålavvikelsen.
Kontrollera resultatet och spräng med full kontroll.
3D översikt med detaljkontroll på salvan.
Fördelar:
• Ökad Säkerhet.
• Full kontroll på försättningen.
• Optimal fragmentering
• Minskade transportkostnader.
• Mindre slitage på kross och maskiner
• Minskade vibrationer
• Ökad produktivitet
• Säker och kostnadseffektiv sprängning